5. Beste vare eller tjeneste i markedet

I denne konkurransen kreves det at elevbedriften har et konkret produkt som dekker et tydelig behov i markedet. Produktet kan være en vare eller tjeneste, eller kombinasjon av disse. Konkurransen er for elevbedrifter som faktisk har produsert noe – ikke bare en idé. Juryens vurderingskriterier:

  • Produktet er lansert i markedet.
  • Elevbedriften har en tydelig definert målgruppe.
  • Produktet tilfredsstiller kundens behov.

Hva skal sendes inn?

A. En videopitch på maks tre minutter. Linken til pitchen legges inn i påmeldingsskjemaet.
(Pitchen postes som ”Ikke oppført” eller ”Offentlig” på Youtube, Vimeo eller lignende)
B. Et dokument på maks to sider i PDF-format (inkl. bilder/illustrasjoner), som svarer på kriteriene.

LEVER INNEN 15. MARS OG NAVNGI BIDRAGET
”Beste vare/tjeneste_Navn på EB”