7. Beste spis#meravgrøntgrovtogblått

Denne kategorien er for elevbedrifter som bidrar til at flere velger å spise mer grovt korn, grønnsaker eller mat fra havet. Vinnerne i denne kategorien kvalifiserer for deltagelse i en nasjonal kåring i regi av Ungt Entreprenørskap Norge. Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften tilbyr produkter (varer/ tjenester) som bidrar til at flere velger å spise #MerAvGrovtGrøntogBlått, og viser hvordan dette henger sammen med kostrådene. Dette kriteriet vektlegges mest.
  • Elevbedriften har et marked for sine produkter, og bidrar til matglede med vekt på smak, trivsel og tilhørighet.
  • Elevbedriften kan forklare hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak de har gjort.
  • Elevbedriften har fokus på nyskaping og kreativitet.

Hva skal sendes inn?

A. En videopitch på maks tre minutter. Linken til pitchen legges inn i påmeldingsskjemaet.
(Pitchen postes som ”Ikke oppført” eller ”Offentlig” på Youtube, Vimeo eller lignende)
B. Et dokument på maks to sider i PDF-format (inkl. bilder/illustrasjoner), som svarer på kriteriene.

LEVER INNEN 15. MARS OG NAVNGI BIDRAGET
”Beste spis_Navn på EB”