8. Beste sosiale entreprenør

Denne kategorien er for elevbedrifter hvor selve forretningsideen handler om sosialt entreprenørskap. Vinnerne i denne kategorien kvalifiserer for deltagelse i en nasjonal kåring i regi av Ungt Entreprenørskap Norge. Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften tar bevisst tak i en sosial utfordring lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, gjennom sin forretningsidé.
  • Elevbedriften bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål, med særlig vekt på sosial bærekraft.
  • Elevbedriften har både fokus på sosiale resultater, og hvilken økonomisk gevinst tiltaket kan få.

Hva skal sendes inn?

A. En videopitch på maks tre minutter. Linken til pitchen legges inn i påmeldingsskjemaet.
(Pitchen postes som ”Ikke oppført” eller ”Offentlig” på Youtube, Vimeo eller lignende)
B. Et dokument på maks to sider i PDF-format (inkl. bilder/illustrasjoner), som svarer på kriteriene.

LEVER INNEN 15. MARS OG NAVNGI BIDRAGET
”Beste sosiale entreprenør_Navn på EB”