10. Beste samarbeid med arbeids- og næringsliv

I denne konkurransen belønnes de som har hatt et samarbeid med en eller flere aktører utenfor skolen. Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften har valgt mentor/ samarbeidspartner ut fra bedriftens behov.
  • Elevbedriften har hatt samarbeid med arbeids- og næringsliv i EB-perioden.
  • Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet med mentor/ samarbeidspartner.

Hva skal sendes inn?

A. En videopitch på maks tre minutter. Linken til pitchen legges inn i påmeldingsskjemaet.
(Pitchen postes som ”Ikke oppført” eller ”Offentlig” på Youtube, Vimeo eller lignende)
B. Et dokument på maks én side i PDF-format (inkl. bilder/illustrasjoner), som svarer på kriteriene.

LEVER INNEN 15. MARS OG NAVNGI BIDRAGET
”Beste samarbeid_Navn på EB”