9. Beste arbeidsmiljø

I denne kategorien premieres elevbedrifter som har et godt samarbeid og fokus på de menneskelige ressursene i bedriften. Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften arbeider aktivt for å inkludere alle ansatte.
  • Elevbedriften har en plan med tydelige mål og gode tiltak for å ta vare på hverandre.
  • Elevbedriften har et tydelig eierskap til inkludering, samarbeid, kommunikasjon, trivsel og mestring.

Hva skal sendes inn?

A. En videopitch på maks tre minutter. Linken til pitchen legges inn i påmeldingsskjemaet.
(Pitchen postes som ”Ikke oppført” eller ”Offentlig” på Youtube, Vimeo eller lignende)
B. Et dokument på maks én side i PDF-format (inkl. bilder/illustrasjoner), som svarer på kriteriene.

LEVER INNEN 15. MARS OG NAVNGI BIDRAGET
”Beste arbeidsmiljø_Navn på EB”