Konkurranser

Vurdering, nominasjon og fylkesfinale

Hver region (Akershus, Buskerud og Østfold) har en lokal jury som nominerer et antall elevbedrifter til fylkesfinale for hele Viken. Antall finalister pr region fordeles i forhold til antall påmeldte elevbedrifter i den enkelte regionen.

Elevbedriftene som går til fylkesfinale kontaktes for en samtale med juryen i den aktuelle kategorien. I kategoriene Beste logo og Beste reklamefilm og SoMe-prisen gjennomføres ikke samtaler, men vurderes av juryene på bakgrunn av innsendt materiell.

De ulike juryene vurderer alt innsendt materiell, både i nominasjonsrunden og i forkant av samtalene og kårer topp tre i alle kategorier. Vi anbefaler dere å velge ut noen prioriterte kategorier i stedet for å melde dere på i alle.

I de tre kategoriene “Beste grønne entreprenør”, “Beste sosiale entreprenør” og “Beste Spis#MerAv” kvalifiserer vinnerne seg til deltagelse i en nasjonal finale senere i skoleåret, i regi av Ungt Entreprenørskap Norge.

Det konkurreres i følgende kategorier:

1. Beste logo
2. Beste reklamefilm
3. SoMe- prisen
4. Beste innovative idé
5. Beste vare eller tjeneste i markedet
6. Beste grønne entreprenør
7. Beste Spis#MerAvGrøntGrovtogBlått
8. Beste sosiale entreprenør
9. Beste arbeidsmiljø
10. Beste samarbeid med arbeids- og næringsliv
11. Beste Elevbedrift