Hva er en pitch?

  • En pitch er en kort, selgende, muntlig og visuell presentasjon, gjerne en film.
  • Det bør tydelig fremkomme hvilken vare eller tjeneste elevbedriften tilbyr.
  • I pitchen bør elevbedriften vise tydelig hvordan bedriften oppfyller kriteriene i den aktuelle konkurransen.
  • Maksimum lengde: 3 minutter

Pitchen må være lastet opp på Youtube (pass på at filmen ikke er oppført som privat) og lenken legges ved i påmeldingsskjemaet.


Hvordan lage en god pitch?

Nanna fra Ungt Entreprenørskap Rogaland viser her hva en god pitch bør inneholde!

Hvordan lage og redigere en videopitch?

I filmen under viser Mathias hvordan dere kan lage, filme og redigere en pitch.

Hvordan laste opp via en "ikke oppført"-link på YouTube

Her får du tips til å laste opp en video på YouTube som kun er tilgjengelig via link.