3. SoMe-prisen

Denne konkurransen er for elevbedrifter som har en tydelig profil i sosiale medier (SoMe), og har brukt SoMe aktivt for å kommunisere med målgruppen. Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendelse.

Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften har en god begrunnelse for hvordan de har brukt SoMe for å kommunisere med målgruppen.
  • Elevbedriften har fått god kontakt med sine kunder gjennom SoMe, både i salg, kundeservice og gjennom tilbakemeldinger fra kundene.
  • Elevbedriften har vist frem seg selv og sin vare eller tjeneste på en god og hensiktsmessig måte i valgte sosiale medier.

Hva skal sendes inn?

A. Lenker til SoMe-sidene
B. Et dokument på maks to sider i PDF-format (inkl. bilder/illustrasjoner), som svarer på kriteriene.