4. Beste innovative idé

I denne konkurransen vil selve ideen vektlegges, ikke hvor langt elevene er kommet i utviklingen av et reelt produkt. For å delta i denne konkurransen kreves det at elevbedriften minimum har en prototype (digital eller fysisk) eller en beskrivelse og illustrasjon av ideen. Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendelse og samtale med juryen.

Juryens vurderingskriterier:

  • Ideen er nyskapende.
  • Ideen dekker målgruppens behov.
  • Bedriften har hatt en god prosess fra idé til prototype.

Hva skal sendes inn?

Et dokument på maks to sider i PDF-format (inkl. bilder/illustrasjoner), som beskriver ideen/prototypen og svarer på kriteriene.