7. Beste spis#meravgrøntgrovtogblått

Denne kategorien er for elevbedrifter som bidrar til at flere velger å spise mer grovt korn, grønnsaker eller sjømat. Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendelse og samtale med juryen.

Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriftens vare eller tjeneste bidrar til at flere velger å spise #MerAvGrovtGrøntogBlått, og viser hvordan dette henger sammen med kostrådene.
  • Elevbedriften har et marked for sine produkter, og bidrar til matglede med vekt på smak, trivsel og tilhørighet.
  • Elevbedriften kan forklare hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak de har gjort.
  • Elevbedriften har fokus på nyskaping og kreativitet.

Hva skal sendes inn?

Et dokument på maks to sider i PDF-format (inkl. bilder/illustrasjoner), som svarer på kriteriene.