10. Beste samarbeid med arbeids- og næringsliv

I denne konkurransen belønnes elevbedriftene som har hatt et samarbeid med en eller flere aktører utenfor skolen. Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendelse og samtale med juryen.

Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften har valgt mentor/ samarbeidspartner ut fra bedriftens behov.
  • Elevbedriften har hatt samarbeid med arbeids- og næringsliv i EB-perioden.
  • Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet med mentor/ samarbeidspartner.

Hva skal sendes inn?

Et dokument på maks to sider i PDF-format (inkl. bilder/illustrasjoner), som svarer på kriteriene.