2. Beste reklamefilm

I denne konkurransen vektlegger juryen at reklamefilmen viser forretningsideen på en god måte. Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendelse.

Juryens vurderingskriterier:

  • Reklamefilmen har en god fortelling og et klart budskap.
  • Reklamefilmen er kreativ, virkningsfull og teknisk godt utformet.
  • Reklamefilmen viser tydelig fordelene med produktet.

Hva skal sendes inn?

En reklamefilm med en varighet på mellom 30 og 60 sekunder.
Lenken til reklamefilmen legges inn i påmeldingsskjemaet. Pass på at videoen ikke er oppført som privat. (Velg ”Ikke oppført” eller ”Offentlig”).

NB! Alle som er med i reklamefilmen må ha levert samtykkeerklæring fra foresatte. Eget skjema som er sendt til lærer.