6. Beste grønne entreprenør

Denne kategorien er for elevbedrifter hvor selve forretningsideen handler om grønt entreprenørskap. Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendelse og samtale med juryen.

Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften har utviklet nyskapende produkter (varer/tjenester) som bidrar til bærekraftig utvikling gjennom et mer bærekraftig forbruk.
  • Elevbedriften har et marked for sine produkter.
  • Elevbedriften bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

Hva skal sendes inn?

Et dokument på maks to sider i PDF-format (inkl. bilder/illustrasjoner), som svarer på kriteriene.