9. Beste arbeidsmiljø

I denne kategorien premieres elevbedrifter som har et godt samarbeid og fokus på de menneskelige ressursene i bedriften. Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendelse og samtale med juryen.

Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften arbeider aktivt for å inkludere alle ansatte.
  • Elevbedriften har en plan med tydelige mål og gode tiltak for å ta vare på hverandre.
  • Elevbedriften har et tydelig eierskap til inkludering, samarbeid, kommunikasjon, trivsel og mestring.

Hva skal sendes inn?

Et dokument på maks to sider i PDF-format (inkl. bilder/illustrasjoner), som svarer på kriteriene.