Beste logo

Logo kan designes for hånd eller digitalt, og skal være laget av, for eller til elevbedriften. Det er ikke tillatt å kopiere eller på annen måte bruke logo som andre har opphavsrett til. Elevbedriften kan legge ved en skriftlig forklaring (maks 1 side) på sin logo. Leveres sammen med påmeldingen i Airtable.

Juryen vurderer innsendte bidrag etter følgende kriterier:

• Logoen gir et godt bilde på bedriftens vare eller tjeneste

• Logoen gir et godt inntrykk

• Logoen kan forstørres og forminskes

• Logo i farger fungerer også godt i sort/ hvitt