Beste innovative idé

Flere elevbedrifter har utarbeidet et nyskapende produkt (vare eller tjeneste). I denne kategorien skal juryen finne den mest innovative blant disse. Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen, og får litt tid til å demonstrere sin innovative forretningsidé.

Juryens vurderingskriterier:

• Produktet er nyskapende og innovativt

• Produktet har en tydelig målgruppe

• Produktet dekker et markedsbehov

• Bedriften har samarbeidet med relevante aktører i prosessen fra idé til design/prototype