Beste utstilling

Alle bedrifter skal ha en utstilling. Noen velger å legge litt ekstra arbeid i dette, og vil konkurrere om å få prisen for beste utstilling. Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen.

Juryens vurderingskriterier:

• Utstillingen gir et godt bilde på bedriftens forretningsidé og virksomhet

• Utstillingen presenterer bedriftens vare eller tjeneste på en god og kreativ måte

• Utstillingen er estetisk godt utformet

• Utstillingen skaper nysgjerrighet hos publikum og frister til besøk