Beste sosiale entreprenør

Mange elevbedrifter har en forretningsidé som dreier seg om sosial bærekraft eller sosialt entreprenørskap.

Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen. Her får EB’en litt tid til å presentere bedriften og sitt arbeid innen sosialt entreprenørskap.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering etter følgende kriterier:

• Bedriften tar bevisst tak i et sosialt samfunnsproblem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt

• Bedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen trivsel, helse, trygghet og/ eller sikkerhet

• Bedriften arbeider forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og/ eller samfunnsbyggende

• Bedriften har fokus på sosiale resultater og kan knyttes til FNs bærekraftsmål