Beste grønne entreprenør

Mange elevbedrifter har en forretningsidé som dreier seg om miljø og grønn bærekraft. Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen, og får presentere sitt grønne produkt.

Juryens vurderingskriterier:

• Bedriften legger tydelig vekt på miljøet og grønn bærekraft

• Bedriften har bærekraftig utnyttelse av råvarer og evt emballasje

• Bedriften har bærekraftig avfalls- og søppelhåndtering

• Bedriftens forretningsidé påvirker målgruppens forbruksmønster og/ eller holdninger til å bli mer miljøvennlig.

• Bedriftens forretningsidé kan knyttes til FNs bærekraftmål