Beste elevbedrift

Hver bedrift får besøk av en jury ved standen, og får litt tid til å presentere bedriften og dens vare eller tjeneste. Bedriften kan gjerne fortelle om prosessen fra start og arbeidet frem til messen, og hva de har lært av arbeidet.

Bedriften har god kunnskap om sitt eget produkt og eventuelle konkurrenter i markedet
• Bedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte
• Bedriften fremstår som ett team, og med tydelig ansvarsfordeling
• Bedriften har god kunnskap om de ulike fasene i å drive elevbedrift
• Bedriften er bevisste på hva de har lært av å drive elevbedrift
• Bedriften har god orden i økonomien sin

Hva skal sendes inn?

Kommer..