4. Beste innovative idé

I denne konkurransen vil selve ideen vektlegges, ikke hvor langt elevene er kommet i utviklingen av et reelt produkt. For å delta i denne konkurransen kreves det at elevbedriften minimum har en prototype (digital eller fysisk) eller en beskrivelse og illustrasjon av ideen. Juryens vurderingskriterier:

  • Ideen er nyskapende.
  • Ideen dekker målgruppens behov.
  • Bedriften har hatt en god prosess fra idé til prototype.

Hva skal sendes inn?

Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendt materiale (PDF) og en samtale med juryen.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG INNLEVERING ER 15. FEBRUAR.