5. Beste vare eller tjeneste i markedet

I denne konkurransen kreves det at elevbedriften har et konkret produkt som dekker et tydelig behov i markedet. Produktet kan være en vare eller tjeneste, eller kombinasjon av disse. Konkurransen er for elevbedrifter som faktisk har produsert noe/utført noe – ikke bare en idé. Juryens vurderingskriterier:

  • Produktet (vare eller tjeneste) er lansert i markedet.
  • Elevbedriften har en tydelig definert målgruppe.
  • Produktet (vare eller tjeneste) tilfredsstiller kundens behov.

Hva skal sendes inn?

Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendt materiale (PDF) og en samtale med juryen.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG INNLEVERING ER 15. FEBRUAR.