7. Beste Spis#MerAvGrøntGrovtogBlått

Denne kategorien er for elevbedrifter som bidrar til at flere velger å spise mer grovt korn, grønnsaker eller mat fra havet. Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften tilbyr produkter (vare og tjeneste) som bidrar til at flere velger å spise #MerAvGrovtGrøntogBlått, og viser hvordan dette henger sammen med kostrådene. Dette kriteriet vektlegges mest.
  • Elevbedriften har et marked for sine produkter, og bidrar til matglede med vekt på smak og trivsel.
  • Elevbedriften kan forklare hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak de har gjort.
  • Elevbedriften har fokus på nyskaping og kreativitet.

Hva skal sendes inn?

Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendt materiale (PDF) og en samtale med juryen.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG INNLEVERING ER 15. FEBRUAR.