8. Beste sosiale entreprenør

Denne kategorien er for elevbedrifter hvor selve forretningsideen handler om sosialt entreprenørskap. Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften tar bevisst tak i en sosial utfordring lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, gjennom sin forretningsidé.
  • Elevbedriften bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål, med særlig vekt på sosial bærekraft.
  • Elevbedriften har både fokus på sosiale resultater, og hvilken økonomisk gevinst tiltaket kan få.

Hva skal sendes inn?

Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendt materiale (PDF) og en samtale med juryen.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG INNLEVERING ER 15. FEBRUAR.