10. Beste samarbeid med arbeids- og næringsliv

I denne konkurransen belønnes de som har hatt et samarbeid med en eller flere aktører utenfor skolen (arbeids- og næringsliv). Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften har valgt mentor/samarbeidspartner ut fra bedriftens behov.
  • Elevbedriften har hatt samarbeid med arbeids- og/eller næringsliv i EB-perioden.
  • Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet med mentor/ samarbeidspartner.

Hva skal sendes inn?

Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendt materiale (PDF) og en samtale med juryen.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG INNLEVERING ER 15. FEBRUAR.