6. Beste grønne entreprenør

Denne kategorien er for elevbedrifter hvor selve forretningsideen handler om grønt entreprenørskap. Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften har utviklet nyskapende produkter (vare og tjeneste) som bidrar til bærekraftig utvikling gjennom et mer bærekraftig forbruk.
  • Elevbedriften har et marked for sine produkter (vare og tjeneste).
  • Elevbedriften bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

Hva skal sendes inn?

Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendt materiale (PDF) og en samtale med juryen.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG INNLEVERING ER 15. FEBRUAR.