13. Beste elevbedrift

Dette er totalt sett den mest omfattende kategorien og vurderes på bakgrunn av innsendt materiale (PDF) og videopitch (MP4), og en helhetsvurdering av bedriftens prestasjoner i én eller flere kategorier sammenlagt. Juryens vurderingskriterier:

  • Elevene har gode kunnskaper om eget produkt (vare og tjeneste) og konkurrenter i markedet.
  • Elevbedriften har profilert seg på en god og tydelig måte.
  • Elevbedriften fremstår som ett team og med tydelig rollefordeling.
  • Elevbedriften tar hensyn til bærekraftig utvikling i sitt arbeid.
  • Elevene kan reflektere over det de har lært av å drive Elevbedrift.
  • Elevbedriften kan beskrive virksomheten på en god måte.

Hva skal sendes inn?

Dere skal levere maks to A4-sider i PDF-format (inkl. bilder/illustrasjoner), som svarer på kriteriene. Dere skal i tillegg laste opp en videopitch (MP4) på inntil to minutters varighet.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG INNLEVERING ER 15. FEBRUAR.