Akershus


Postadresse
PB 1200 Sentrum
0107 OSLO

Besøksadresse
Schweigaards gate 12
0107 OSLO

Telefon: +47 901 92 256
E-post: akershus@ue.no

Petter Small
Petter Skotland
Daglig leder Ungt Entreprenørskap Viken
John Small
John Obstfelder
Markedssjef / Seniorrådgiver
Camille Large
Camille Sanchez
Rådgiver grunnskole
Ann Christin small
Ann-Christin Holtet
Seniorrådgiver grunnskole
Ingrid Large
Ingrid Lund
Rådgiver vgs og høyere utdanning - Permisjon
IMG 2785
Sajandan Rutthira
Rådgiver vgs. og kommunikasjonsansvarlig
IMG 2719
Gustav Nordlund
Rådgiver vgs.