Hovedsamarbeidspartnere

Viken fylkesvapen skjerm bla RGB

Viken fylkeskommune består av de tidligere er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt noen omliggende kommuner. Til sammen har Viken 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning. Vi er stolte av å ha Viken Fylkeskommune som en av våre hovedsamarbeidspartnere.

Besøk hjemmesiden

Borregaard logo

Borregaard
- Borregaard ønsker å bidra til å utdanne fremtidens ledere. Gjennom deltakelse i Ungt Entreprenørskaps ulike programmer får ungdom sjansen til å kjenne på kroppen hva det vil si å drive en bedrift og utforske alt fra idégenerering og produktutvikling, til organisering, produksjon og salg. Vi håper dette gir mersmak og at vi sees igjen i næringslivet om noen år.

Per A. Sørlie, Administrerende direktør

Besøk hjemmesiden

Citi

Citi har vært en langsiktig partner for JA Europe, og har siden 2003 deltatt i ulike prosjekter i Ungt Entreprenørskap. De er nå med som en hovedsamarbeidspartner og bidragsyter til prosjektet «UB på tilrettelagt» i skoleåret 2020/21.

Besøk hjemmesiden

Elvia logo

ELVIA AS
Elvia er en samfunnsaktør, som ønsker å bidra til å ta samfunnsansvar gjennom fokus på kunnskap og utdanning. Elvia vil sammen med Ungt Entreprenørskap aktivt støtte prosjekter som utvikler kunnskap og kreativitet hos barn- og unge, være en brobygger mellom utdanning og næringsliv, og bidra til økt forståelse for kritisk infrastruktur, elektrifisering av samfunnet og bærekraft.

Besøk hjemmesiden

Interreg Sverige Norge 2016 SV RGB

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Gjennom prosjektet «Unge Muligheter» jobber vi for å synliggjøre lokalt næringsliv og skape tettere bånd mellom skole og næringsliv

Besøk hjemmesiden

NEXANS Logo

Nexans Norway AS er stolt samarbeidspartner til Ungt Entreprenørskap Viken, og ansatte bidrar med å gjennomføre flere av UEs programmer i skolen.

Besøk hjemmesiden

Nova Spektrum Logo Horizontal White background HQ 01

Nova Spektrum skaper verdier for norsk og internasjonalt næringsliv gjennom å sikre et markedstilpasset og kostnadseffektivt tilbud til besøkende, utstillere og arrangører. Nova Spektrum har vært vertskap for Norges største messesuksesser i over 90 år, 40 av disse årene på Sjølyst i Oslo.

Besøk hjemmesiden

Regionraadet

Regionrådet for Hallingdal er eit politisk samarbeidsorgan for dei seks kommunane i Hallingdal: Flå, Nes, Gol, Ål, Hemsedal og Hol. Ordførarane i Hallingdal utgjer Regionrådet. Rådet skal arbeide for å utvikle regionen med særleg vekt på nokre prioriterte satsingsområde.

Besøk hjemmesiden

SB1 Ringerike Hadeland white

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er et finanskonsern som leverer et bredt spekter av finansielle tjenester, eiendomsmegling, økonomisk rådgivning og regnskapstjenester.

Besøk hjemmesiden

Sparebank1 stiftelsen Halden logo hvit

Sparebank1stiftelsen Halden ble etablert 1. november 2011. Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med fusjon mellom Rygge og Vaaler Sparebank og Halden Sparebank. Sparebank1stiftelsen Halden støtter entreprenørskapsarbeidet i grunnskolen i region Østfold.

Besøk hjemmesiden

Sparebank1 stiftelsen OA logo

SpareBank1stiftelsen Østfold Akershus ble etablert 1.november 2011. Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med fusjon mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank som resulterte i SpareBank 1 Østfold Akershus. SpareBank1stiftelsen Østfold Akershus støtter entreprenørskapsarbeid i grunnskolen i region Østfold/Follo.

Besøk hjemmesiden

Rgb SB1 Ostf Akersh verti pos

SpareBank 1 Østfold Akershus
- Vi har gjennom mange år hatt et positivt samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Østfold, gjennom juryarbeid, undervisning i skolen, og som generell hovedsamarbeidspartner. Det er kjempespennende for oss å se hvordan morgendagens næringslivsledere og samfunnsutviklere tenker. Gjennom dette samarbeidet bidrar vi virkelig til fremtidig verdiskaping i våre nærområder.

Arild Bjørn Hansen, Administrerende direktør

Besøk hjemmesiden

Sparebank1 Ostlandet

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har en 175-årig historie som en ledende leverandør av finansielle tjenester til enkeltpersoner, bedrifter, offentlig sektor, og lag og foreninger i regionen.

Besøk hjemmesiden

Ostfold Energi Logo

Østfold Energi

– Østfold Energi har i flere år hatt et meget godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap om å spre kunnskap om energi, miljø og realfag blant barn og unge. Den kreative tilnærmingsmåten organisasjonen har til læring, er med på å inspirere de unge og viser mulighetene innenfor fornybar energi- og kraftbransjen.

Oddmund Kroken, Administrerende direktør, Østfold Energi

Besøk hjemmesiden

Logo quality

Quality Hotel Sarpsborg

- På Quality Hotel Sarpsborg er vi er stolt over vårt lange samarbeide med Ungt Entreprenørskap som satser på unge, kreative og dyktige mennesker. Vi er glade for å kunne bruke hotellet og lokalene våre til å samle ungdommen som skal bli fremtidig arbeidskraft som verden vil trenge.

Besøk hjemmesiden