Ressurser

Ungdomsbedrift.no

Ungdommenes hovedressurs er ungdomsbedrift.no - og vi anbefaler alle mentorer om å ta en titt her også. Her finner man oversikt over hvordan et UB-år kan forløpe, steg for steg om hvordan man starter bedriften og registrerer, ulike tips om hvordan man driver bedriften og til slutt om hvordan man avslutter. Blant annet finnes en egen fane om hvordan man jobber sammen med en mentor.

Mentorressursen

Ungt Entreprenørskap Norge har utviklet et eget hefte som er med på å skissere hvordan arbeid mellom mentor og ungdomsbedrift kan gjennomføres, som finnes på ungdomsbedrift.no her. Heftet legger fram forslag til hele prosessen, møte for møte, inkludert en mentorkontrakt. Dette er kun en veiledning som kan brukes av mentor og UB på den måten dere selv ønsker - denne metoden er ikke nødvendigvis korrekt for alle! Heftet kan være nyttig for dere som ikke helt vet hvordan man setter i gang arbeidet, og man kan gjerne bruke det som en støtte i starten. Når man har lært sin UB å kjenne, og dere finner fram i arbeidet sammen, finner dere ut om dere ønsker å bruke ressursen videre eller finner deres egen metode for jobben.

Du finner heftet direkte her - eller klikk lenken over til ungdomsbedrift.no for å finne flere ulike ressurser rundt mentorering og nettverk.

Lærerne

Lærerne som underviser i ungdomsbedrift kan være en ekstremt god ressurs både for elev og for mentor. Mange av disse sitter med god erfaring ved å ha drevet dette over flere år, og de kjenner elevene godt. Dersom du er usikker på hvor i løpet elevene du er mentor for er kan det være en idé å spørre lærer om undervisningsplanen for de kommende ukene. Da får man gjerne innsikt i når de planlegger å arbeide med ulike tema som idéutvikling, markedsføring og økonomi.

Er man usikker på hvordan elevene blir vurdert i prosessen og krav som stilles til dem, og ikke får et klart svar fra elevene, er lærer rett person å spørre. Enkelte elever blir vurdert underveis med helheten i arbeidet med ungdomsbedrift som endelig vurdering, mens andre har spesifikke innleveringer for forskjellige fag, som for eksempel forretningsmodell/-plan. Dette kan være nyttig for deg som mentor å vite, spesielt om du ikke helt vet hvilke behov elevene dine har fra deg. Det kan også være nyttig å høre fra lærer, dersom elevene selv ikke er sikker, om deltakelse i fylkesmesterskapet er et mål for alle eller noe ungdomsbedriftene vurderer individuelt. For mange er dette et høydepunkt i UB-året, som det jobbes aktivt mot som et hovedmål.