Mentor for ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder. Alle ungdomsbedrifter skal ha en mentor fra arbeids- og næringslivet. Mentor skal være en støtte gjennom året, en ungdommene kan diskutere med, stille spørsmål og få råd fra. Her ønsker vi å gi deg som skal være mentor for ungdomsbedrift mer informasjon om rollen, og ressurser som kan brukes underveis i UB-året.

PILOT MENTORPROGRAM 2022 08 04 133702 tznt

Din rolle

Det å være mentor for en ungdomsbedrift handler om et gjensidig utviklende samarbeid mellom to parter som har forskjellig erfaringsgrunnlag. Mentor trenger ikke å vite alt, men skal fungere som en rådgiver, støttespiller og inspirator.

Mentor kan hjelpe til med å:

  • Utfordre elevene til å sette seg konkrete mål
  • Være med i diskusjoner
  • Stille klargjørende og utfordrende spørsmål
  • Gi konstruktive tilbakemeldinger
  • Utfordre til handling og framdrift
  • Støtte og motivere elevene også når det går trått
  • Kartlegge elevenes nettverk
  • Foreslå personer og bedrifter som elevene kan ta kontakt med
  • Utfordre elevene til å reflektere over hva de har lært
  • Gi anerkjennelse!

Det å være en mentor kan utspille seg på mange forskjellige måter, og mentorrollen kan se forskjellig ut fra ungdomsbedrift til ungdomsbedrift. Det er viktig å presisere at mentor skal støtte elevene gjennom prosessen, og hvor mye eller lite de er involvert finner mentor og UB ut sammen.

Rådene og verktøyene vi deler på denne siden er derfor kun ment til å være veiledende - hvor mye man ønsker å benytte seg av dem er helt opp til deg som mentor, og hva som passer ditt samarbeid med UB'en.

Har du spørsmål eller trenger råd om din rolle som mentor?
Ta kontakt med oss i Ungt Entreprenørskap.

Mia
Mia Dahl Meidell Haaland
Rådgiver videregående skole