Videregående skole

One Ocean Week og Ungt Entreprenorskap

Ungt Entreprenørskap leverer undervisningsopplegg og veiledning til å drive med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. Fagfornyelsen gir mange muligheter å jobbe med entreprenørskap. Gjennom våre undervisningsopplegg får elevene se fagene i sammenheng og anvende sine kunnskaper i kjente og ukjente sammenhenger.

I ungdomsbedrift får elever i videregående opplæring erfaring med å etablere, drive og avvikle sine egne ungdomsbedrifter gjennom et skoleår. Ungdomsbedrift drives kun innenfor skolen og i samarbeid med lærer. Hvert år gjennomfører rundt 12.000 elever ungdomsbedrift. Dette utgjør 20 prosent av alle elever i videregående opplæring.

Mentorprosjekt

Høsten 2021 startet UE Vestland et mentorprosjekt for ungdomsbedrifter. Her samlet vi en gruppe mentorer via vår samarbeidspartner SRF og koblet med ulike skoler og ungdomsbedrifter. Målet med prosjektet er å skape god struktur på samarbeidet mellom mentorer og ungdomsbedrifter.

Vi jobber nå for å utvide tilbudet for skoleåret 2023/2024, og har åpnet et skjema for å melde interesse i å delta i prosjektet for skoler. Ved å melde interesse i skjemaet under er man ikke garantert plass i prosjektet, og endelig avgjørelse på fordeling av mentorer kommer til høsten (start av september).