Problemstillinger 2022

BERGEN OG ASKØY

"Hvordan kan dere, ved hjelp av teknologi, lære folk i alle aldre hvordan man skal bruke strøm smart og bærekraftig?"


ALVER

Korleis kan de, ved hjelp av teknologi, i eller utanfor Helsehuset, inspirere barn og unge til å ta vare på helsa si?"


ÅRDAL

Korleis kan me på ViteMeir, bruke teknologi, til å gje ei enda betre oppleving for gjestane våre.


AURLAND og LÆRDAL

Korleis kan de, ved hjelp av teknologi, hindre at godt brukande matvarer vert kasta, og at maten når fram til forbrukar på ein berekraftig måte?


BØMLO

Korleis skal vi i Eidesvik, ved hjelp av teknologi, sikre ein meir miljøvennleg transport til og frå våre havvind-farmar eller ut til plattformene?


ULLENSVANG, KVAM OG VOSS

Korleis kan Mikkelparken, ved hjelp av teknologi, skapa gode barndomsminner om 10 - 15 år? Lag en ny oppleving/attraksjon som kan inspirere barn og unge til å tenkja på miljøet.


SUNNHORDLAND

Når vi skal elektrifisere sokkelen må vi erstatte store delar av den krafta vi bruker i dag.

Korleis skal vi produsere krafta som vi treng i framtida?