Kommunevinnere 2023

Seim skule Alver2

ALVER: Seim skule

Begrunnelse: Denne løsningen skilte seg ut og var veldig kreativ. Elevene har tenkt på alt fra bærekraft, psykisk helse og det samfunnsøkonomiske ved løsningen. De har tydelig definert målgruppe og dommerne har tro på ideen.

Problemstilling: «Korleis kan vi, ved hjelp av leik, spel, musikk eller anna teknologi, førebygge eller hindre skulevegring for barn og unge?»

Oppdragsgiver: Norwegian Smart Care Cluster

Sted: Helsehuset i Knarvik

Bergen Kronstad crop

BERGEN: Kronstad skole

Begrunnelse: Det var tydelig at gruppen hadde forstått oppgaven og tenkt utenfor boksen. De viste godt samarbeid, og god kunnskap om løsningen. Gruppen hadde fokus på sirkulærøkonomi og utnyttelse av ressurser på en innovativ måte. Dette mente dommerne var veldig bra.

Problemstilling: Fiskene i merdene våre spiser mye fiskefôr, og det blir en god del avfall i form av matrester og avføring. Hvordan kan vi, ved hjelp av teknologi, løse denne kompliserte jobben på en SMARTere måte, og til og med kanskje utnytte det som en ressurs i fremtiden?

Oppdragsgiver: Lerøy

Sted: Akvariet

Norheimsund Kvam2

KVAM: Norheimsund skule

Begrunnelse: Juryen ble imponert over løsningens bærekraftige tankegang om å være selvforsynt med strøm ved hjelp av solcellepanel og dynamo. Modellen viste løsningen og attraksjonene tydelig, og det er klart at gruppen har en fin og helhetlig tankegang for å inkludere barn i alle aldre. Elevene viser flott engasjement, og gir gode forklaringer på hele modellen og prosjektet.

Problemstilling: Korleis kan Ekstremsportveko, ved hjelp av teknologi, skapa betre opplevingar for barn og unge i form av engasjement og glede når dei kjem til Ekstremsportveko? Lag ei ny oppleving/attraksjon som kan inspirere barn og unge til å bli framtidig deltakar på Ekstremsportveko.

Oppdragsgiver: Ekstremsportveko

Skare barnenskule Ullensvang2

ULLENSVANG: Skare skule

Begrunnelse: Vinnargruppa hadde ein svært god presentasjon og har svart godt på oppgåva. Dei har laga ein installasjon som visar god teknologisk forståelse og som kan bidra til at fleire blir nysgjerrige og vil læra meir om klima, berekraft og fornybar energi.

Problemstilling: Skap ein installasjon eller attraksjon som kan inspirera barn og unge til å læra meir om klima, hav og berekraft via utstillinga til Folgefonnsenteret.

Oppdragsgiver: Folgefonnsenteret

Skulestad skule Voss2

VOSS: Skulestad skule

Begrunnelse: Løsningen fanget raskt interesse hos juryen. Den var kreativ og realistisk rent praktisk. Elevene hadde med en bærekraftig tankegang om å være selvforsynt med strøm ved hjelp av vannkraft. Det var et stort engasjement i gruppa, hvor tankegangen om å inkludere alle mennesker i alle aldre stod sentralt.

Problemstilling: Korleis kan Ekstremsportveko, ved hjelp av teknologi, skapa betre opplevingar for barn og unge i form av engasjement og glede når dei kjem til Ekstremsportveko? Lag ei ny oppleving/attraksjon som kan inspirere barn og unge til å bli framtidig deltakar på Ekstremsportveko.

Oppdragsgiver: Ekstremsportveko

Haugland Askoy2

ASKØY: Haugland skole

Begrunnelse: Løsningen fremstår som et Kinderegg – bærekraftig overvannshåndtering og råvannssupplement, drevet av fornybar energi. Løsningens hovedide var å samle overflatevann gjennom systemer i bakken og lede dette, via renseanordninger for olje og andre forurensninger, til magasiner for mellomlagring, før overføring til eksisterende vannkilder. Overføringen skulle gjøres med pumper drevet av fornybar energi via solceller.

Problemstilling: Hvordan kan vi, ved hjelp av teknologi, sikre alle innbyggerne reint vann selv i tørre perioder på en bærekraftig måte?

Oppdragsgiver: Vann og avløp - Askøy kommune

Sted: Sjoddien

Selbjorn Austevoll

AUSTEVOLL: Selbjørn skule

Begrunnelse: De viste imponerende bredde i løsningene, de hadde tenkt ut, både teknisk gjennom eksisterende og nye løsninger, til innovativt i alle ledd av løsningsforslaget sitt. Laget hadde løsninger fra overvåking av fôrdoser per fisk, oppsamling av fôr og avføring med påbudt oppsamlingspose under merden, via transport av avfallet med elektrisk drevet båt, solcelledrevet avfallshåndtering og bruk av biprodukter til nytt fôr, kompost og produksjon av frukt og grønnsaker

Problemstilling: Fiskene i merdene våre spiser mye fiskefôr, og det blir en god del avfall i form av matrester og avføring. Hvordan kan vi, ved hjelp av teknologi, løse denne kompliserte jobben på en SMARTere måte, og til og med kanskje utnytte det som en ressurs i fremtiden?

Oppdragsgiver: Lerøy

Kvinnherad Omvikdalen

KVINNHERAD: Omvikdalen

Elevane har vald verkemiddel som skal gjera det interessant og lett å velja og gå inn på Folgefonnsenteret. Fleire av gruppene har tenkt at det å få sjå levande fisk er eit viktig element for å skapa nysjerrigheit, og det har vinnargruppa og. I tillegg til ein glastunnell frå Folgefonnsenteret og ut i fjorden har dei laga ei informasjonstavle med levande bilete og eit akvarium som skal trekkja folk inn i senteret.

Problemstilling: Skap ein installasjon eller attraksjon som kan inspirera barn og unge til å læra meir om klima, hav og berekraft via utstillinga til Folgefonnsenteret.

Oppdragsgiver: Folgefonnsenteret

Sted: Folgefonnsenteret

Ardal Aurland Laerdal Tangen

Årdal, Lærdal, Aurland: Tangen skule

Begrunnelse: Løysinga vil motivere folk til å bli flinkare til kjeldesortering ved å gjere kjeldesortering morosamt. Juryen var spesielt begeistra over elevane sin utviklingsplan. Dei presenterte ei løysing som vil kunne gjennomførast alt no, ei løysing som kan gjennomførast om 10 år og ei løysing som kan gjennomførast om 50 år. Men alle løysingane tok utgangspunkt i den same ideen.

Problemstilling: Korleis kan ein, ved hjelp av teknologi, motivere folk til å bli flinkare til kjeldesortering, ombruk og/eller å lage mindre avfall.

Oppdragsgjevar: SIMAS IKS

Stad: Årdal teknologiparkLuster Gaupne

LUSTER: Gaupne skule

Begrunnelse: Vinnargruppa hadde ei løysing som skulle få folk til å bli flinkare til å kjeldesortera ved hjelp av belønning. I tillegg hadde dei på elegant vis laga SMARTE bosspann som vil hjelpe folk å sortere riktig ved å lage ein lyd som fortel om ein sorterte riktig eller feil.

Problemstilling: Korleis kan ein, ved hjelp av teknologi, motivere folk til å bli flinkare til kjeldesortering, ombruk og/eller å lage mindre avfall.

Oppdragsgjevar: SIMAS IKS

Stad: Gaupne skule


Breim

Gloppen: Breim skule

Begrunnelse: Vinnargruppa hadde gjort god research for å finne ut kva teknologi dei kunne implementere i løysinga si. Dei fann ut at fuglar reagerer på ultrafiolett stråling. Dei lagde derfor vindmøller med ultrafiolett stråling som held fuglane vekke frå vindmøllene. Juryen tykte dette var imponerande bruk av teknologi.

Problemstilling: Vel ei fornybar energikjelde; sol, vind eller vatn. Finn ein måte de kan produsere fornybar energi av denne energikjelda med minst mogleg påverknad på naturen. Produksjonen skal skje her i nærområdet.

Oppdragsgjevar: Sogn og Fjordane Energi

Stad: Breim skule

Bomlo Meling

BØMLO: Meling skule

Begrunnelse: Gruppen har tenkt bærekraft og helhetlig rundt utslipp. De viser fagleg forståing både når det gjeld produksjon av for og energi til anlegget. I tillegg til dette har dei også vært svært kreativ. Dei har for eksempel utvikla ein fiskekikkert for å kunne se korleis fisken sin helse er.

Problemstilling: Produksjonen av oppdrettslaks skapar ein del klimagassutslepp som vi gjerne vil redusere så mykje som mogleg. Dei to største utsleppskjeldene våre er produksjonen av fôrråvarer og transporten av laksen til marknaden. Korleis kan vi ta i bruk teknologi på nye måtar for å redusere klimagassutsleppa våre og dermed produsere laksen meir berekraftig?

Oppdragsgiver: Bremnes Seashore

Sted: HVL Stord