Faglige tips


SMART Bilde 3

Dialogspill

Dette dialogspillet lar elevene ta stilling til ulike påstander om teknologi. De må si sin mening om begrunne valgene sine. Dette er en god øvelse for å diskutere den teknologien vi omgir oss med og hvordan den påvirker oss.

Smart bilde 4

Å koble til en bryter

Dette er en kreativ øvelse hvor elevene skal feste en "bryter" til ulike ting i klasserommet og forklare hva som skjer når de trykker på bryteren.