Dagsrytme

SMARTcamp EKSEMPEL PÅ DAGSRYTME

(som dere endrer på og tilpasser deres skoledag)

DAG 1:

08.30 - 08.50 Oppstart

08.50 – 09.00 Kreative øvelser

09.00 09.15 Problemstillingen blir presentert, felles refleksjon

09.15 – 09.40 Ideutvikling, valg av ide

09.50 11.00 Arbeid med å løse oppdraget, og lage modeller

11.00 – 11.20 Lunsj

11.20 – 11.50 Pause

11.50 – 14.00 Arbeid med å løse oppdraget og lage modeller


DAG 2:

(start dagen med å gå fra gruppe til gruppe. Hva trenger de å gjøre frem til fristen? Hva trenger de hjelp til? osv.)

08:30 – 10.30 Arbeid med å løse oppdraget og lage modeller

10.30 – 10.40 Rydding (helt ryddig oppå og under gruppebordet)

10.40 – 11.00 Jobbe med faglig innhold og presentasjon

11.00 – 11.20 Lunsj

11.20 – 12.00 Pause

12.00 - 12.25 Øve presentasjon (fordele, øve, ta tiden, innspill fra en voksen)

12.25 – 13.15 Innledende runde og kåring av delfinalister (ca. 3 min per gr.)

13.15 – 14.00 Finale og kåring av en vinner