#SpisMerAv

En jury vil ta utgangspunkt i disse kriteriene:

  • Forretningsideen kan bidra til at flere velger å spise sunt, og viser forståelse for kostrådene.
  • Elevbedriften har et marked for sine produkter, og bidrar til matglede med vekt på smak, trivsel og tilhørighet.
  • Elevbedriften har inkludert/tenkt bærekraft i sitt arbeid.
  • Elevbedriften har fokus på nyskaping og kreativitet

Dere må levere inn:

  • En videopitch hvor dere beskriver hvilken bedrift dere er og deres produkt (vare/tjeneste).
  • En kort, skriftlig beskrivelse av forretningsideen deres.
  • Logo

Valgfritt: Et bilde av elevbedriften hvor dere viser frem deres vare/tjeneste

Premie:

1. plass: 750 kr

2. plass: 500 kr