Beste videopitch

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:

  • Videoen er maksimalt 3 minutter lang.
  • Videoen inneholder en presentasjon av bedriften og en beskrivelse av varen/tjenesten.
  • Videoen har fokus på hvorfor deres produkt (vare/tjeneste) er bra, og formidler dette på en god og overbevisende måte.

Dere må levere:

  • En video
  • En kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Logo

Valgfritt: Et bilde av elevbedriften hvor dere viser frem deres vare/tjeneste

Premie:

1. plass: 750 kr

2. plass: 500 kr