Beste produkt

En jury vil ta utgangspunkt i disse kriteriene:

  • Elevbedriften har et gjennomarbeidet og tydelig produkt (vare/tjeneste).
  • Elevbedriften viser kunnskap om produktet sitt (vare/tjeneste).
  • Elevbedriften har en tydelig målgruppe.
  • Elevbedriften kan vise til produktets verdiskaping.

Dere må levere:

  • En videopitch hvor dere beskriver hvilken bedrift dere er og deres produkt (vare/tjeneste).
  • En kort, skriftlig beskrivelse av forretningsideen deres.
  • Logo

Valgfritt: Et bilde av elevbedriften hvor dere viser frem deres vare/tjeneste

Premie:

1. plass: 750 kr

2. plass: 500 kr