Beste elevbedrift

En jury vil ta utgangspunkt i disse kriteriene:

  • Elevene har god kunnskap om sitt eget produkt og ønsket målgruppe.
  • Elevbedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte.
  • Elevbedriften viser god kunnskap om det å drive en elevbedrift og er bevisste på hva de har lært underveis.
  • Elevbedriften fremstår som et samlet team, og med tydelig rollefordeling.
  • Elevbedriften har god orden i økonomien sin.

Dere må levere:

  • En videopitch hvor dere beskriver hvilken bedrift dere er og deres produkt (vare/tjeneste).
  • En kort, skriftlig beskrivelse av forretningsideen deres.
  • Logo

Valgfritt: Et bilde av elevbedriften hvor dere viser frem deres vare/tjeneste

Premie:

1. premie: 750 kr

2. premie: 500 kr