Bærekraftsprisen

Juryen vil ta utgangspunkt i følgende kriterier:

  • Elevbedriften setter med sitt produkt fokus på, eller er med å løse, en eller flere bærekraftsutfordringer.
  • Elevbedriften kan vise til ett eller flere av FN sine bærekraftsmål, som de jobber etter.
  • Elevbedriften kan reflektere over miljø-, sosial og kulturell- og økonomisk dimensjon av bærekraftig utvikling.

Dere må levere:

  • En videopitch hvor dere beskriver hvilken bedrift dere er og deres produkt (vare/tjeneste)
  • En kort, skriftlig beskrivelse av forretningsideen deres.

Valgfritt: Et bilde av elevbedriften hvor dere viser frem deres vare/tjeneste

Premie:

1. plass: 750 kr

2. plass: 500 kr