Mentorens rolle og ansvar

Arbeids- og næringsliv møter ungdomsbedrift

Mentorrollen er svært viktig og vi ser nytten elevene har av å arbeide med en ekstern rådgiver veldig godt. Det å navigere denne rollen kan være krevende til tider, spesielt angående hva som er ditt ansvar og hva som ikke er det.

Det å bli en mentor for en ungdomsbedrift kan skje på flere måter. De aller fleste elever finner selv en mentor de ønsker å jobbe med, og spør direkte. Ungt Entreprenørskap Vestland har også et mentorprosjekt hvor vi samler en rekke mentorer og kobler sammen med skoler og ungdomsbedriftene. Gjennom dette prosjektet settes noen retningslinjer og krav til mentoreringen, og UE følger opp med både midtveis og avslutningsvis evaluering. Er man engasjert som mentor direkte fra en ungdomsbedrift stilles ikke formelle krav.
Her finner du litt mer informasjon om en mentors rolle og ansvar, men husk - dette er bare tips og du finner best din vei sammen med elevene i ungdomsbedriften.

Ønsker du å bli mentor og vet ikke helt hvordan? Ta kontakt med oss i UE Vestland.

Ansvarsområde

En mentor skal ikke være en lærer for elevene. Som mentor skal du være en ekstern ressursperson, som kan bidra inn med annen kunnskap enn læringsmål og vurderinger. Forholdet mellom ungdomsbedriften og mentor kan variere stort, og det viktigste er at man finner det beste samarbeidet for dere. Det er som oftest lurt å bruke din egen erfaring og ekspertise som grunnlag for hvordan du kan mentorere elevene, og ha en god samtale med elevene om forventningsavklaring for samarbeidet ved første møte. Hva kan du egentlig bidra mest med - er ditt felt markedsføring, produktutvikling eller økonomi? Da bør gjerne dine ressurser gå inn her ved mentorering av elevene.

Er du usikker på hvor mye du skal pushe og kreve av elevene, hvilke krav som stilles til dem eller hvor dine grenser går? Spør gjerne læreren deres om hva de har stilt som krav til elevene og hva de håper på fra deg. Har du fremdeles spørsmål og ønsker litt veiledning, ikke nøl med å ta kontakt med oss i UE Vestland.

Møter og kommunikasjon

For mentorer som er engasjert og plassert med ungdomsbedrifter via Ungt Entreprenørskap Vestland sitt mentorprosjekt er det satt en grunnleggende plan for møter, og til dels kommunikasjon:

Skolen arrangerer første møte mellom mentor og elever. Gjennom skoleåret skal lærer legge til rette for minst 3 møter mellom mentorer og elever. Disse møtene kan være fysiske, digitale eller en blanding. UE anbefaler skolene å sette opp møter på følgende tidspunkt (tilpasses skolens timeplan):

1. møte: uke 40 eller 42
2. møte: uke 47
3. møte: uke 2 eller 4
4. møte om aktuelt: uke 6 (i uke 11 og 12 gjennomføres Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter)


For mentorer som er engasjert direkte av en ungdomsbedrift stilles ingen spesifikke krav til antall møter, men vi oppfordrer gjerne til å følge anbefalingen til UE om minst 3 møter. Flere møter og enda mer hyppig kontakt enn det som skisseres her kan selvfølgelig også være svært positivt for elevene dersom det er dette som passer best i deres samarbeid.

Mellom de oppsatte møtene skal det være lav terskel for elevene å ta kontakt med sin mentor for å spørre om hjelp og veiledning. Ungdomsbedriftene bør jevnlig oppdatere sin mentor på fremdriften i bedriften. Enkelte mentorer ber elevene sende ukentlige oppdateringer for å forstå hvordan de arbeider, mens andre kommuniserer rundt spesifikke spørsmål. Dette finner dere best fram til selv, alle elever er forskjellige. Vi oppfordrer alle mentorer til å etablere ønsket måte for kontakt ved første møte med elevene. Enkelte elever oppfordres eller pålegges å benytte e-post som metode for kommunikasjon av sin lærer. De aller fleste elever benytter derimot ikke e-post på jevnlig basis og ønsker å kommunisere på andre vis som SMS, Messenger eller Whatsapp.

Gjennom prosessen må man gjerne revurdere metode for kommunikasjon, og en god dialog med elevene her er svært viktig. Så, har du utfordringer med å kommunisere med din ungdomsbedrift, ta gjerne kontakt med læreren deres eller med oss i UE.

Mentorkontrakt

Alle forhold mellom ungdomsbedrift og mentor skal formaliseres med en mentorkontrakt. Denne kan dere utforme selv om ønskelig, eller man kan benytte kontrakten som finnes i mentorheftet. Det viktigste med oppstart av arbeidet og formalisering via kontrakt er å avklare forventningene både UBen og mentor har til hverandre og arbeidet. Ved kontraktsinngåelse anbefaler vi å avklare for eksempel:

  • Hvordan det skal kommuniseres
  • Når og hvordan innkalling til møter gjennomføres
  • Når og hvordan referat fra møter skrives og utsendes
  • Hvor mange møter man forventer å ha, og om disse er fysiske eller digitale
  • Hvor mye tid mentor forventer å bruke på arbeidet
  • Hvor mye tid elevene forventer å bruke på arbeidet

Dette er kun forslag, og må ikke følges. Dere finner best ut selv i samarbeid med elevene hva som fungerer best for deres situasjon.