Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrift

Event header FM UB 2022 2021 12 17 124819 eqdw 1

Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrift er en konkurranse hvor de ungdomsbedriftene som ønsker det melder seg på i ulike kategorier, og kjemper om pengepremier. Noen av de beste fra fylkesmesterskapet blir også sendt videre til Norgesmesterskap for Ungdomsbedrift. Ikke alle ungdomsbedrifter har fylkesmesterskapet som et mål, men mange har det. Om det er forventet at bedriften du er mentor for skal hit, og hvilke mål som settes her, kan ofte lærer informere mer om.

Det avholdes fysisk mesterskap med messe i både Bergen og Førde. På messen vil hver påmeldte ungdomsbedrift få en stand som de utformer slik de vil for å presentere sin bedrift og/eller sitt produkt på best mulig måte. Standen vil besøkes både av eksterne publikummere, andre UB'er og jury-medlemmer som bedømmer for eksempel kategorien "Beste presentasjon og utstilling".

For mer informasjon om mesterskapet sjekk ut våre sider her: