Året for en ungdomsbedrift

UB aret

En ungdomsbedrift er et verktøy for læring som brukes på videregående skoler rundt om i hele landet. Ungdomsbedrifter etableres, drives og avvikles som oftest over ett skole år, med grupper av elever veiledet av en lærer. Ungdomsbedrift som metode kan brukes på mange ulike linjer, både studiespesialiserende, yrkesfag og andre spesialiseringer.

Ungdomsbedrifter skal gjennom seks ulike oppgaver, som er minimumsoppgavene de må gjøre gjennom skoleåret. Hvilke andre oppgaver som utøves er avhengig av forretningsidéen, hvilke fag elevene går igjennom og hvilke rammer læreren setter.

Registrere ungdomsbedriften
Ungdomsbedrifter registreres, som andre bedrifter, i Brønnøysundregisteret for å få sitt eget organisasjonsnummer. Som oftest gjøres dette på høsten, og frist for registrering er 31. desember.

Finne og registrere mentor
Alle ungdomsbedrifter skal finne en mentor fra arbeids- og næringslivet, som kan gi støtte og råd. Det er her dere kommer inn! Enten dere har meldt dere som mentor til Ungt Entreprenørskap, eller blitt spurt direkte av en ungdomsbedrift, finner dere informasjon og ressurser her.

Utforme forretningsplan/-modell
Ungdomsbedriftens forretningsidé skal beskrives, gjerne skriftlig i en forretningsplan eller en forretningsmodell. Her er læreren en god veileder på hvilke krav som settes til elevene - noen elever blir vurdert og får karakter på forretningsplanen, andre gjør det kun som en del av helheten Ungdomsbedrift og blir vurdert til slutt. Enkelte kan kanskje også få beskrive sin idé muntlig gjennom en presentasjon eller i et videoopptak.

Presentere for eksterne
Idéen skal presenteres til eksterne, enten i et salgstilfelle for et produkt, eller en presentasjon for publikum. Dette gjennomfører mange ungdomsbedrifter i organisert form ved å delta på aktiviteter i regi av Ungt Entreprenørskap, som for eksempel Syretest (ofte arrangert i oktober/november) hvor idéen blir presentert digitalt for et panel som gir tilbakemeldinger og stiller spørsmål.

Føre regnskap
Alle ungdomsbedrifter skal føre regnskap fortløpende gjennom hele året, og presentere et årsregnskap på slutten av året. Fra skoleåret 2022/2023 har alle elever gratis tilgang til regnskapssystemet Fiken som kan brukes som verktøy om ønskelig. Andre fører enkelt regnskap i Excel. Det finnes noen krav rundt økonomien til ungdomsbedrifter - mer informasjon om dette finnes her:

Skrive årsrapport og levere revisjonsberetning
Årsrapport og revisjonsberetning skal lastes opp på registreringssiden (ungdomsbedrift.no), før bedriften formelt avvikles. Når dette er gjort får medlemmene av ungdomsbedriften en egen attest som bekrefter at man har drevet egen bedrift.