Innlevering

Innlevering av konkurransemateriell


Innleveringsfristen er 10. februar.


For å delta i konkurransene, må en ungdomsbedrift i forkant og innen fristen som er satt sende inn:
A. En videopitch (maks 1 minutter). Tips til hvordan å lage en videopitch her
B. Skriftlig materiell tilpasset per konkurranse der dette er påkrevd.

Hvis dere skal delta i flere konkurranser må alle bidragene lastes opp samtidig. Hvis dere har levert feil bidrag eller ønsker å rette opp i noe må dere sende inn hele skjemaet på nytt.


NB: alt innsendt materiell (skriftlig, video og bilde) kan brukes eksternt både av Ungt Entreprenørskap og våre samarbeidspartnere. Dersom det er elever som har reservert seg mot film og bilde, bør ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn.

Alle bidragene til konkurransene lastes opp via bidragslinken under. Videopitchen må være lastet opp på youtube, og linken legges ved i påmeldingsskjemaet. Når fristen er ute vil vi lage en egen side med oversikt over alle påmeldte inkludert info om hvilke konkurranser de er påmeldt i. Her kan dere sjekke deres egen ungdomsbedrift.

Viktig info! Alle skriftlige bidrag lagres i PDF og navngis som følger:

“Navn på konkurranse_Navn på UB”
Eks. “Beste regnskap_Care UB”