Størst verdiskapingspotensial

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene, mandag 14. februar.


Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften, med høyt fokus på forretningsmodellen. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Hvem er kunden, og hvilken verdi skaper varen/tjenesten for kunden?
 • Hva finnes av tilsvarende varer/tjenester på markedet og hvordan skiller ungdomsbedriftens vare/tjeneste seg ut?
 • Er betalingsvillighet for varen eller tjenesten sannsynliggjort? Er dette testet mot målgruppen? Er planlagte kostnader og forventede inntekter realistiske?
 • Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og kriterier for å velge dem etablert?
 • Er risikoaspektene identifisert og håndterbare?
 • Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?
 • Fremtidsutsikter:
  1. Hvilke planer har ungdomsbedriften lagt for ekspansjon? (eks. nye geografiske markeder, nye kundesegmenter, nye varer/tjenester
  2. Er forretningsmodellen skalerbar? (Stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum? Eventuelt kan selskapet ekspandere ved å etablere seg flere steder?)

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).

B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.

C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

➢ Navn på konkurransen «Størst verdiskapingspotensial».

➢ Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

➢ Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

➢ Kort beskrivelse av forretningsideen og informasjon om kriteriene over.

➢ Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.