Beste videopitch

Alle ungdomsbedriftene som er med på fylkesmesterskapet er med i denne kategorien. Juryen vil kåre vinnere på bakgrunn av innsendt materiell.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

➢ Er videopitchen original/skiller den seg ut?

➢ Er det benyttet spesiell virkemidler/støtteverktøy som fungerer godt?

➢ Presenteres ungdomsbedriften på en god måte?

➢ Presenteres produktet/tjenesten på en god måte?


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).

Bruk youtube som plattform for opplastning. URL-adresse sendes inn samtidig som

konkurransebidrag.

B. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.