Beste ungdomsbedrift

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene fredag 18. februar. Alle vil få besøk av jury på fylkesmesterskapsdagen.


Vurderingskriterier:

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av fem vurderingskriterier. Vurderingskriteriene vektes likt. Etter at juryen har «møtt» ungdomsbedriften på de ulike arenaene, skal juryen ha fått informasjon som dekker alle fem vurderingskriterier.


Verdiskaping (vektes 20%)

 • Elevene kan reflektere over hvordan ungdomsbedriften bidrar til verdiskaping i en sosial, kulturell og/eller økonomisk sammenheng i dag og i fremtiden.
 • Elevene kan vise at det er behov i markedet for produktet, kan sannsynliggjøre at det er betalingsvillighet for produktet, og at planlagte kostnader og forventede inntekter er realistiske.
 • Elevene kan vurdere i hvilken grad deres ungdomsbedrift og produkt er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter og produkter i samme marked.
 • Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan ungdomsbedriften kan bli lønnsom.


Erfaringslæring (vektes 20%)

 • Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer.
 • Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært.
 • Elevene kan vise hvordan deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftmål.


Kreativitet og innovasjon (vektes 20%)

 • Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med Ungdomsbedrift.
 • Elevene kan kommunisere med ulike virkemidler hva som er innovativt/nyskapende ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc.
 • Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet.


Samarbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater.
 • Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift.
 • Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan trekke inn nettverk (eks. fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften.


Tverrfaglig arbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder.
 • Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med Ungdomsbedrift.


Materiell som skal sendes inn:

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En videopitch (maks 2 minutter). Samme videopitch brukes til alle konkurranser.

B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.

C. Skriftlig materiell. Dere skal enten levere delårsrapport eller forretningsplan eller forretningsmodell (PDF-format). Dere velger kun ett de tre alternativene som dere sender inn.


Delårsrapporten/forretningsplanen/forretningsmodell skal samlet ikke overstige 12 A4 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).


Delårsrapporten/forretningsplanen/forretningsmodell skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.
 • Kort oppsummering.
 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.
 • Øvrig valgfritt innhold.

Regnskapsoppstillingen skal inneholde følgende:

Regnskapskjermbilde

Europamesterskap i Ungdomsbedrift

Den ungdomsbedriften som kåres som Norges Beste Ungdomsbedrift 2022 på Norgesmesterskapet skal representere Norge i Europamesterskapet sommeren 2022. Elevene som representerer Norge på EM kan ikke være over 21 år (dvs. må ikke fylle 21 år før 31.07.22) og kan være representert i konkurransen med maksimalt fem elever.