Beste produksjons- /tjenestebedrift

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene, torsdag 17. februar. Bedriftene vil få besøk av jury på fylkesmesterskapsdagen.


Kriterier:

Kun ungdomsbedrifter fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan delta i denne konkurransen.
Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

Elevene:

  • kan klart og tydelig presentere bedriften sin og forklare hva de leverer
  • har effektivt tatt imot, ekspedert og levert bestillinger av produkt/tjenester til kunder/brukere

    eller

    effektivt planlagt, produsert og levert egne produkt/tjenester til kunder/brukere
  • har hatt god kommunikasjon og godt samarbeid internt i bedriften
  • har hatt god kontakt med kunder/brukere, og hatt fokus på god kundeservice
  • har ut fra egen bransjestandard produsert eller levert produkter/tjenester med høy kvalitet til kunder eller brukere


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:


A
. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).
B
. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.