Beste presentasjon og utstilling

Alle ungdomsbedrifter på Fylkesmessen deltar i konkurransen. Ingen dokumentasjon skal sendes inn i forkant. Juryen vurderer ungdomsbedriften på fylkesmesterskapsdagen, og kårer vinnere både i Førde og i Bergen.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

Elevene:

  • er serviceinnstilt og kan presentere sine produkt/tjenester på en lettfattelig måte.
  • har god kunnskap om sine produkter/tjenester
  • har god kjennskap til sine kunder/brukere og kan forklare hvilket behov deres produkt eller tjeneste dekker


Utstillingen:

  • viser en god kobling til bedriftens vare/tjeneste gjennom valg av materialer, dekor og rekvisita.
  • er kreativt utformet.